Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

ohhh
20:52
7688 1bd9
Reposted fromliteracja literacja viadivi divi
ohhh
20:52
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viadivi divi
20:49
ohhh
20:47
0324 ed29 500
Reposted fromkuszii kuszii viadivi divi
ohhh
20:47
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viakomplikacja komplikacja
ohhh
20:42
Reposted fromantichris antichris viamehhh mehhh
ohhh
20:41
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viamehhh mehhh
20:41
ohhh
20:39
7343 61c2 500
Reposted fromLightStepToNowhere LightStepToNowhere viajulle julle
ohhh
20:38
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadespond despond
ohhh
20:37
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viain-flagranti in-flagranti
ohhh
20:36
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
ohhh
20:36
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaDeathlylost Deathlylost
ohhh
20:36
Future career
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viamehhh mehhh

December 03 2017

ohhh
20:14
Reposted fromgarstki garstki viawarkocz warkocz
ohhh
20:13
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viawarkocz warkocz
ohhh
20:12
3942 0afa
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan
ohhh
20:12
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianezavisan nezavisan
ohhh
20:04
5070 3f94 500
Reposted frompapaj papaj viaddrunk ddrunk

November 30 2017

ohhh
19:49
9392 57e7 500
Reposted fromtfu tfu viapanicstricken panicstricken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl