Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

ohhh
19:53
18:47
2186 c09a
Reposted fromzamulasz zamulasz viasheismysin sheismysin
18:44
3824 2db3 500
Reposted fromdancingspirals dancingspirals viafreska freska
ohhh
18:44
9603 2f1a
Reposted fromsonaive sonaive viasheismysin sheismysin
ohhh
18:44
3441 33ac 500
#future 
Reposted fromoopsiak oopsiak viasheismysin sheismysin
ohhh
18:43
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaPoranny Poranny
ohhh
18:43
6262 0c42 500
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viasheismysin sheismysin
18:43
Even if you lose a battle, you can still win the game. Just believe in yourself.
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns viasheismysin sheismysin
ohhh
18:42
0601 6f2e 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viastrzepy strzepy
ohhh
18:39
0959 63e6 500
Reposted fromNajada Najada viastrzepy strzepy
ohhh
18:39
18:38
8086 adda

scootymcroger:

positive-memes:

new wholesome candy store :))

I came down here because I thought you would kill me

Reposted fromSoulzTheYoshi SoulzTheYoshi viastrzepy strzepy
ohhh
18:38
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
ohhh
18:38
Reposted fromfungi fungi viastrzepy strzepy
ohhh
18:38
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viabezwladnie bezwladnie
ohhh
18:38
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viastrzepy strzepy
18:38
9587 6549 500

sprezzaturan:

There’s no alone time when you have a cat. 

ohhh
18:38
ohhh
18:37
ohhh
05:04
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl