Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

ohhh
10:38
4721 ab7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
ohhh
10:38

February 25 2017

ohhh
22:01
ohhh
22:01
5836 89d3 500
ohhh
22:01
ohhh
19:10
8653 1a9b
Reposted fromlovely-wildness lovely-wildness viazycieitd zycieitd
ohhh
17:04
They wanted to shoot me making games on local TV. I couldn't resist.

Reposted fromNeutrum Neutrum viajulle julle
ohhh
14:50
selection-du-weekend-232-15
Reposted fromhighlmittel highlmittel viakrainakredek krainakredek
ohhh
12:25
-Jeżeli poczułeś zazdrość, kończymy zabawę.

Siedzimy ze sobą tu już dwie godziny, żegnamy się, a ja czuję, że jest za mało. Ile czasu muszę z nią spędzić, aby się nasycić? Dwanaście godzin? Dobę? Całe życie?

-Nie sądzę, aby mi to groziło.
— brud
Reposted byohmydeer ohmydeer
ohhh
00:32
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.

February 24 2017

ohhh
23:56
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viaxannabelle xannabelle
ohhh
19:42
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
ohhh
12:33
Teraz jest wszędzie. Budzę się i myślę o niej. Ale o niej czy o jej wyobrażeniu? Mam ją zaraz pod skórą. Jest trucizną, która powoli sączy się przez moje żyły. Od głowy, przez płuca, po nogi. Zabija mnie. Wszystko przestaje mieć znaczenie. Chcę ją pocałować, ale nie mogę. Chcę jej dotknąć, ale wiem, że to zły pomysł.
Nie mogę jej dotknąć.
Wstaje.
Pochylam się nad nią. 
Dotykam jej.
Jej usta są gorące.
Jej skóra jest zimna,
Chcę usłyszeć, jak krzyczy moje imię.
Nie chcę usłyszeć, jak krzyczy moje imię.
Tracę równowagę.
-Idę - powiedziała i zabrała torebkę.
— Brud
Reposted byczekoladowysenExplorerspsychicdevil
ohhh
12:30
1278 e9ba

February 23 2017

ohhh
19:39
...
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
ohhh
19:39
19:38
4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

18:47

36 Things You Obviously Need In Your New Home

beben-eleben:

A Fire Pit IN THE POOL

image

A Door That Turns into a Ping-Pong Table

image

Chilled Produce Drawers in the Kitchen

image

A Wine Cellar Trap Door

image

 A Sleepover Room

image

A Door Handle That Automatically Turns Off Electricity and Gas When You Leave

image

A Swing-Set Dining Table

image

A Built-In TV for the Bathtub

image

A Glass-Encased Fireplace

image

 A Loft Hammock

image

A Hot Tub That Flows from the Inside to Outside

image

A Huge Round Bedroom Window

image

A Stained-Glass Door

image

A Library Staircase/Slide

image

A Bone-Shaped Pool for Your Dog

image

Read More

Reposted fromshmemilyemily shmemilyemily vianezavisan nezavisan
ohhh
18:44
3834 36e0
Reposted from169cm 169cm viakoloryzacja koloryzacja
ohhh
18:44
Reposted fromjasminum jasminum viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl