Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

ohhh
10:36
2203 8b8a
Reposted fromhagis hagis viabezwladnie bezwladnie

June 16 2017

ohhh
20:46
0887 5a25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastrzepy strzepy
ohhh
20:45
ohhh
20:45
1204 782b 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
ohhh
20:44
4969 546c 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
ohhh
20:43

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viabezwladnie bezwladnie
ohhh
19:42
1075 edd9
Reposted fromiamstrong iamstrong viabezwladnie bezwladnie
ohhh
19:42
Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Charles Bukowski
Reposted fromjenns jenns viablocked blocked
ohhh
19:41
5121 4b87 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viablocked blocked
19:40
2264 6ac4 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaddrunk ddrunk
ohhh
19:40
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
ohhh
19:40
1644 4421 500
Reposted frompierdolony pierdolony
ohhh
19:39
2464 71c7
ohhh
19:05

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa vianicdostracenia nicdostracenia

June 15 2017

12:56
2383 ef8a

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile viaPoranny Poranny
ohhh
12:56
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viastrzepy strzepy
ohhh
12:55
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
12:55
9508 966c 500

rachelbeee:

My photography professor said that my coffee pictures were boring so I decided to step it up a notch

ohhh
12:55
3352 88b9 500
Frogs
Reposted fromrrandom rrandom viastrzepy strzepy
ohhh
12:54
8113 1435
Reposted fromniee niee viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl