Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

ohhh
06:57
3288 7c78
Reposted frommartynkowa martynkowa viaoutline outline
ohhh
06:56
4427 23f1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
06:56
9952 d589

signalrun:

midnightruin:

diananock:

thebeautyofperception:

Aw, yeah, that’s the good shit.

I love abandoned ruins so much

the world taken back by nature is my aesthetic

Reposted fromreverie reverie viaoutline outline
ohhh
06:56
8839 15c0 500
Reposted fromovtza ovtza viaoutline outline
ohhh
06:55
8507 2ea6 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viablocked blocked
ohhh
06:55
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaanybreath anybreath
06:54
5191 690e 500

dennybitte:

carefree beach

by Denny Bitte

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaanybreath anybreath
06:54
0740 efc1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaanybreath anybreath
ohhh
06:54
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viaanybreath anybreath
ohhh
06:54

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaanybreath anybreath
06:54
2346 4ba3
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaanybreath anybreath
ohhh
06:54
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viaanybreath anybreath
ohhh
06:54
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
06:54
ohhh
06:54
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viana-zakrecie na-zakrecie
ohhh
06:53
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny

July 17 2017

17:03
17:03
0740 efc1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutline outline
ohhh
17:03
7680 a4c8
Reposted fromimyours imyours viaPoranny Poranny
17:02
7873 312a
Reposted fromimmortal-a immortal-a viasheismysin sheismysin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl